Πληροφορίες για τα μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Πληροφορίες για τα μαθήματα εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Στόχος της εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι οι μαθητές μέσω της συνεργασίας να μάθουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν απλές και στη συνέχεια πιο πολύπλοκες ρομποτικές κατασκευές. Μέσα από την συνεργασία θα έρθουν αντιμέτωποι με έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Πληροφορικής και θα βρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν θα αποτελέσουν σημαντικά εφόδια για την μετέπειτα εκπαιδευτική τους πορεία.

Τα μαθήματα γίνονται στους χώρους του σχολείου τις απογευματινές ώρες.

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός παρέχεται από την Seed Robotics

Οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με την εμπειρία και την ηλικία τους.

Προχωρημένοι

Αρχάριοι


Στα τμήματα των αρχαρίων βασικός σκοπός είναι η γνωριμία και η εξοικοιώση με τους κινητήρες, τους αισθητήρες και τον προγραμματισμό. Οι μαθητές σε κάθε μάθημα κατασκευάζουν σε ομάδες ένα διαφορετικό ρομπότ το οποίο προγραμματίζουνε μεσω tablet.

Τα ρομπότ που κατασκευάζουνε στα τμήματα των αρχαρίων έχουν διάφορες θεματικές ενότητες όπως:
Ταχύτητα, Διάσωση άγριων ζώων, Εξερευνηση του Διαστήματος, Η ζωή του βατράχου κ.α

Προχωρημένοι

Στα τμήματα των προχωρημένων δινουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κατασκευή και τον προγραμματισμό κατασκευάζοντας μεγαλύτερα και πιο σύνθετα ρομπότ.

Οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν δικές τους κατασκευές και δημιουργίες χωρίς να χρειάζονται οδηγίες.

Πίσω στην αρχή