Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια προηγμένη τεχνολογία η οποία καθιστά δυνατή τη δημιουργία αντικειμένων μέσω πολλών συνεχόμενων στρώσεων υλικού, συνήθως πολύ μικρότερων του ενός χιλιοστού.

Είναι μια συναρπαστική διαδικασία κατά την οποία μπορούμε να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε από το μηδέν ό,τι αντικείμενο θέλουμε. 

Εργαστήρια Τρισδιάστατης Εκτυπωσης και Σχεδίασης

Στα εργαστήρια τρισδιάστατης εκτύπωσης τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να σχεδιάζουν τα δικά τους αντικείμενα ή να τροποποιούν υπάρχοντα σχέδια σε κατάλληλες εκπαιδευτικές πλατφόρμες σε Υπολογιστή. 

Στη συνέχεια θα “φορτώσουν” τα σχέδια τους στον Τρισδιάστατο εκτυπωτή και θα τα δουν να δημιουργούνται απο το μηδέν. 

Mε την ολοκλήρωση των εργαστηρίων τα παιδιά παίρνουν μαζί τους όλα τα αντικείμενα και τις κατασκευές που δημιούργησαν. 

Ολιγομελή τμήματα μέχρι 6 μαθητές.

Kάθε κύκλος αποτελείται από 16 εργαστήρια τα οποία γίνονται μια φορά την εβδομάδα.

Διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 90 λεπτά


Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν παιδιά μεγαλύτερα των 11 ετών.