Τα εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία του κάθε παιδιού ώστε να καλύπτουν τις άνάγκες κάθε μαθητή και γίνονται μία φορά την εβδομάδα.

Εγραφές γίνονται όλο τον χρόνο.