Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά 6-8 χρονών (Αρχάριοι)

Το εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά 6-8 χρονών, αφορά μαθητές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη Ρομποτική.

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν πώς να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν τις ιδέες τους. 

Κάθε τμήμα έχει μέχρι 8 μαθητές οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες των 2. 

Kάθε κύκλος αποτελείται από 16 εργαστήρια τα οποία γίνονται μια φορά την εβδομάδα. 

Διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 75 λεπτά

Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά 6-8 χρονών (Προχωρημένοι)

Το εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά 6-8 χρονών, αφορά μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των αρχαρίων ή έχουν ασχοληθεί ήδη με την Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να εμβαθύνουν στην κατασκευή και τον προγραμματισμό αλλά και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους.

Κάθε τμήμα έχει μέχρι 8 μαθητές οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες των 2.

Kάθε κύκλος αποτελείται από 16 εργαστήρια τα οποία γίνονται μια φορά την εβδομάδα. 

Διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 75 λεπτά