Εργαστήρια Ρομποτικής για παιδιά 8-10 χρονών

Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά 8-10 χρονών

Διαγωνιστικό Τμήμα Ρομποτικής 8-10 χρονών

Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με σύνθετους μηχανισμούς, δημιουργώντας  πολύπλοκες κατασκευές.

Δίνεται έμφαση στην επίλυση προβλημάτων και στον προγραμματισμό. Επιπλέον τα παιδιά καλούνται να κάνουν παρουσίαση και να δημιουργήσουν υποστηρικτικό υλικό για τα projects τους.

Κάθε τμήμα έχει μέχρι 8 μαθητές οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες των 2.

Kάθε κύκλος αποτελείται από 16 εργαστήρια τα οποία γίνονται μια φορά την εβδομάδα. 

Διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 75 λεπτά

Διαγωνιστικό Τμήμα Ρομποτικής 8-10 χρονών

Το διαγωνιστικό τμήμα Ρομποτικής για παιδιά 8-10 χρονών, αφορά μαθητές που βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο και επιθυμούν να συμμετέχουν σε Διαγωνισμους Ρομποτικής. 

Το τμήμα έχει ως στόχο την προετοιμασία των μαθητών για την πρώτη τους επαφή με την διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την εξάσκησή τους σε ομάδες για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Στα πλαίσια του μαθήματος τα παιδιά θα κληθούν να εφαρμόσουν προχωρημένες κατασκευαστικές τεχνικές υλοποιώντας μια πρωτότυπη και πρακτική ιδέα που φέρει την προσωπική τους σφραγίδα, με σκοπό την συμμετοχή τους στους Πανελλήνιους και Παγκόσμιους Διαγωνισμούς Ρομποτικής.  

Διάρκεια κάθε εργαστηρίου: 90-120 λεπτά